درج آگهی رایگان پانیکاد

تمرین معجزه آسای شماره 1

مرجع : استاد فردین ناصری بازدید : 6197
مطالب » راز » شکرگذاری » ﺳﻪشنبه 23 دی 1393 در 57 : 13
نعمت های الهی را در نظر بیاور. ((از وقتی شکرگذاری را در زندگی ام شروع کردم ،کل زندگی ام متحول شد)) ویلی نلسون حتمااز مردم شنیده ای که می گویند خدا را بابت نعمات زندگی ات شکر کن.وقتی به آنچه بابت آنها شاکر هستی توجه کنی،دقیقا همین کار رامی کنی.اما شاید متوجه نبوده ای که در نظر آوردن  مواهب الهی یکی از قدرتمندترینتمریناتی است که می توانی درعمرت انجام بدهی،وهمین مساله به گونه ای معجزه آسا زندگ ...
تمرین معجزه آسای شماره 1

تمرین معجزه آسای شماره 1

نعمت های الهی را در نظر بیاور.

((از وقتی شکرگذاری را در زندگی ام شروع کردم ،کل زندگی ام متحول شد)) ویلی نلسون

حتمااز مردم شنیده ای که می گویند خدا را بابت نعمات زندگی ات شکر کن.وقتی به آنچه بابت آنها شاکر هستی توجه کنی،دقیقا همین کار رامی کنی.اما شاید متوجه نبوده ای که در نظر آوردن  مواهب الهی یکی از قدرتمندترینتمریناتی است که می توانی درعمرت انجام بدهی،وهمین مساله به گونه ای معجزه آسا زندگی ات را متحول می کند.

وقتی  از بابت نعماتی که داری خدا را شکر کنی،هر قدر هم ناچیز باشند،متوجه می شوی که همین چیزها فوری زیاد می شوند.اگر در مورد پولی که داری خدا را شکر کنی ،هرقدرهم کم،به چشم می بینی پولت به گونه ای معجزه آسا زیاد می شود.اگر درمورد رابطه ای شاکر باشی ،هرقدر هم چنگی به دل نزند،میبینی که به شکلی شگفت انگیزبهتر می شود.اگر درمورد شغلی که داری بنده ای شاکر باشی ،حتی اگر شغل رویایت نباشد،اوضاع کم کم تغییر میکند به طوری که تواز شغلت بیشتر لذت می بری وناگهان سرو کله ی انواع فرصت شغلی برایت پیدا می شود.عکس قضیه این است که وقتی ما مواهب خود رادر نظر نگیریم وخدا را شکر نکنیم ،ناخواسته در دام بر شمردن موارد منفی می افتیم.وقتی ما در مورد آنچه نداریم حرف بزنیم،دراصل موارد منفی رامورد توجه قرار داده ایم.زمانی که ما از دیگران انتقاد یا خرده گیری کنیم،یا درموردترافیک،انتضارکشیدن درصف ،تاخیر،مسایل دولتی نداشتن پول کافی وبدی هوا را گله کنیم ،موارد منفی را مد نظر قرار داده ایم.وقتی مابرموارد منفی تمرکز کنیم ،هملن ها زیاد می شوند.اما از همه مهمتر ،با در نظر آوردنهرمورد منفی،مواهب الهی موجودبرسر راه را کنار می رانیم.من هر دو راه را امتحان کرده ام-مدنظرقرار دادن داشته ها و نداشته ها-ومی توانیم به تو اطمینان بدهم که مد نظرقراردادن برکات الهی تنها راه سرازیر شدن نعمت به زندگی ات است.

((بهتر است هنگام بر شمردن نعمات الهی ات اسم چند نعمت را از قلم بیندازی تا بر شمردن مشکلات خودت،نعمات خود را از دست بدهی))مالتی ببکاک

به عنوان اولین کار درصبحیاهرساعتی که روزتراآغاز می کنی،نعمات الهی ات را در نظر بیاور.می توانی فهرست نعمات را بنویسی یاآن رادرکامپیوترت تایپ کنی یا با استفاده از دفترچه ی یادداشت های روزانه،تمام موارد قابل شکرگذاری را در یک جا نگه داری.امروز،فهرستی ساده از ده مورد قابل شکرگذاری زندگی ات تهیه کن.

وقتی انیشتین تشکر می کرد،درباره ی چون وچرای شاکر شاکر بودنش  می اندیشد.توهم وقتی دلیل شکرگذاری ات را در مورد چیزیبخصوص ،فرد یا وضعیتی مد نظر قرار بدهی،حال و هوای شکرگذاری را بسیار عمیق تر احساس می کنی،یادت باشد که اعجاز شکرگذاریطبق میزان احساسات تو روی می دهد!بنابراین با هر موردی در فهرست خودت بنویس که چرااز این بابت شکرگذار هستی.

در اینجا چند ایده برای تهیه ی فهرست آمده است:

واقعا از خدا بابت...................................شکر می کنم

چون................................................

من از بابت..........................................خوشحال و شاکرم

چون................................................

من واقعا برای....................................شکرگذارم

چون...........................................

خدایا،از صمیم قلب تو را بابت.................شکرمی کنم

چون...............................................

وقتی نوشتن فهرست ده نعمت خودت را تمام کردی،برگردو تک تک آنها را هم در ذهنت وهم با صدای بلند بخوان.وقتی به آخر هر نعمتی رسیدی،عبارت اعجاز آفرین خدایا شکرت،خدایا شکرت،خدایا شکرت،را سه مرتبه بگووتاجایی که ممکن است حال وهوای شکرگذاری را احساس کن.

برای اینکه به تو کمک شود تا حال و هوای شکرگذاری را بیشتر حس کنی،می توانی درمورد خدا،کائنات،نعمات الهی،زندگی،خودبرتر یا هر چیزی که به ذهنت رسید،شکر کنی.حتی بیشتر آن را احساس می کنی  وشکرگذاریت قدرت بیشتری خواهد داشت وحتی اعجاز بیشتری به وجود می آورد!به همین دلیل است که فرهنگ های بومی و کهن،نمادهایی مانند خورشید را انتخاب می کردند تا شکرگذاری شان را به آن سمت جهت بدهند.آنان صرفا از نمادهای فیزیکی استفاده می کردند تا منشا تمام خوبی ها را در کائنات جلوه گر کنند وبا تمرکز برآن نماد،احساس قدر دانی بیشتری می کردند.

تمرین مد نظر قرار دادن مواهب الهی به منظور دگرگونی زندگی ات به قدری ساده و قدرتمند است که دلم می خواهد ده نعمت دیگر را روزانه به مدت بیست و هفت روز به فهرستت اضافه کنی.شاید خیال کنی که هر روز پیدا کردن ده مورد قابل شکرگذاری کاری دشوار است.اما هر چه بیشتر در این مورد فکر کنی ،بیشترپی می بری که چقدر نعمت قابل شکر داری.به دقت به زندگی ات توجه کن وببین که تاکنون چه نعماتی دریافت کرده ای ودریافت روزانه ی این نعمات همچنان ادامه دارد.به راستی خیلی چیزها هست که تو باید بایت آنها شاکر باشی!

تو می توانی بابت خانه ،خانواده،دوستان وشغلت شاکر باشی.می توانی خدا را برای وجود خورشید،آبی که می نوشی ،غذایی که می خوری،هوایی که تنفس می کنی وبدون هیچ کدام از آنها زنده نبودی،شکرکنی.تو می توانی خدا را بابت درختان،حیوانات،اقیانوس هارندگان،گل ها،گیاهان،آسمان،ماه و سیاره ی زیبای ما شکرکنی.می توانی بابت حواس پنجگانه ات شاکر باشی ، چشمانی که باآن می بینی،گوش هایی که باآن می شنوی،دهانی که باآن مزه ها را می چشی،بینی که با آن بو می کنی،و پوستت که با آن احساس می کنی.می توانی بابت پاهایی که با آن راه می روی،دست هایی که تقریبا برای هر کاری از آنها استفاده می کنی،صدایی که با آن ابراز وجودوبا دیگران ارتباط برقرار می کنی،شکرگذار باشی.تو می توانی خدا را از بابت دستگاه ایمنی شگفت انگیزبدنت که تورا سالم نگه می داردوتمام اندام هایت که جسم تورا حفظ می کنند تا بتوانی زنده بمانی،شکرکنی.امادرمورد شکوه وجلال ذهنت که فناوری هیچ کامپیوتری در دنیا به پای آن نمی رسد چطور؟

فهرستی از مواردی که زمینه های مهمی راخاطرنشان می کند که می توانی درآنهادنبال مواهب زندگی ات بگردی وخداراازبابت آنهاشکرکنی،در آمده است.می توانی هرموقع که خواستی مواردیدیگر را بسته به اهمیت شان به فهرستت اضافه کنی.

موارد اعجاز شکرگذاری:

تندرستی جسم

شغل وموفقیت

پول

روابط

امیال

شادی

عشق

زندگی

طبیعت:سیاره ی زمین،هوا،آب وخورشید

کالاهای مادی و خدمات

مواد انتخابی خودت

لازم است به گونه ای قابل ملاحظه حال و هوای بهتر وشادتری داشته باشی.هردفعه که نعمات الهی ات رامدنظرقراربدهیواینکه چه احساسی خوبی درباره شان داری،شاخصی است از اینکه چقدر احساسشکرگذاری می کنی.هرچه بیشترشکرگذاری را حس کنی،خوشحال تر خواهی بودوسریعتر زندگی ات دگرگون می شود.بعضی روزها واقعا خیلی سریع احساس شادی می کنیو بقیه روزها،شاید کمی بیشتر طول بکشد.اما همچنان هر روز نعمات الهی ات را برمی شمری،هردفعه متوجه تفاوت بیشتر وبیشتری در احساس وحال وهوای خودت می شوی و می بینی که نعمات تو به گونه ای اعجازآمیز پیش روی خودت ندبرابر می شود.

یادآوری

حواست باشد که تمرینات فردا راهمین امروز بخوانی چون لازم است قبل از اینکه فردا را شروع کنی،کاری بخصوص انجام دهی.

تمرین معجزه آسای شماره 1

نعمات الهی را ات را در نظر بیاور

1-به عنوان اولین کاردرصبح،فهرستی 10تایی ا ز نعمات زندگی ات را که بابت آنها شکرگذار هستی تهیه کن.

2-دلیل شکرگذاریت را برای هر نعمتی بنویس.

3-برگرد وفهرستت را بخوان،یادر ذهنت یا باصدای بلند.وقتی به انتهای هر مورد رسیدی،عبارت اعجازآمیز خدایا شکرت،خدایا شکرت،خدایا شکرت،رابگو وتا جایی که ممکن است حال وهوای شکرگذاری برای نعماتت رااحساس کن.

4-سه مرحله اول این تمرینمعجزه آسا را هر روز صبح به مدت بیست و هفت روز تکرار کن.

5-تمرین معجزه آساس فردا راهمین  امروزبخوان.

مطلبهای مرتبط

تمرین معجزه آسای شماره 5

تمرین معجزه آسای شماره 5

پول خارق العاده ((شکرگذاری یعنی ثروت،آه و ناله یعنی فقر)) اگر در زندگی ات فقدان پول وجود دارد،توجه کن که احساس نگرانی،حسادت،رشک،دلسردی،ناامیدی،تردید یا ترس در مورد پول ،هرگزنمی تواند پول بیشتری برای ...
تمرین معجزه آسای شماره 3

تمرین معجزه آسای شماره 3

روابط خارق العاده تصور کن که تو تنها فرد روی کره زمین هستی و در این صورت،هیچ انگیزه ای برای انگیزه کاری نداری.خلق یک اثر نقاشی که کسی نتواند آن را ببیند ،چه فایده ای دارد؟ اجرای موسیقی وقتی کسی نتوان ...
تمرین معجزه آسای شماره 4

تمرین معجزه آسای شماره 4

تندرستی خارق العاده ((تندرستی بزرگ ترین ثروت است))ویرژل تندرستی نفیس ترین نعمت در زندگی است وباید بیش از هر چیز دیگری قدر سلامت خود را بدانیم.بیشترما مردم تنها موقعی به فکر تندرستی مان می افتیم که آ ...
تمرین معجزه آسای شماره 2

تمرین معجزه آسای شماره 2

یادداشت شکرگذاری ((درباره ی مواهب موجود خودت که هر کسی کلی ازآنها را داردفکر کن،نه در مورد بد بختی های گذشته ات که همه آدم ها تعدادی از آنها را دارند))چارلز دیکنز در آغاز انجام این تمرینات لازم است ...

دسته بندی مطالب

نمایش همه
علاقه مندی ها ()